Eterea


Minecraft-profil
Navnehistorikk
Informasjon
Venner (1) (API)
Mr🎈
Skall (10)
Hodekommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Eterea"}
Hodekommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Eterea"}