Pe3tr


Minecraft-profil
Navnehistorikk
Informasjon
  • Kontoer
Favorittservere (1)
Skall (2)
Kapper (1)
Hodekommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Pe3tr"}
Hodekommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Pe3tr"}