adeim


Minecraft-profil
Navnehistorikk
Informasjon
Favorittservere (1)
Skall (30+)
Hodekommando (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"adeim"}
Hodekommando (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"adeim"}